خانه نجات ايران

معرفی بخش محیط زیست خانه نجات ایران

تمام چیزهایی که بطور طبیعی در اطراف ما وجود دارند چه به صورت جاندار و یا غیر جاندار مانند کوه ها، دریا ها، درختان و جانوران محیط زیست را تشکیل می دهند. از این رو محیط زیست تاثیر بسیاری بر زندگی همه ی ما دارد و بلعکس، نحوه زندگی ما نیز تاثیر بسزایی بر آن دارد، که از آن جمله می توان به گرمایش زمین و نتایج آن بر کیفیت زندگی انسان ها اشاره کرد.

بدین جهت سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران با تغیراتی در اساس نامه خود از سال1389 حفاظت از محیط زیست را از اهداف خود قرار داده است که با برنامه ریزی ها و اقدامات گوناگونی قصد در بهبود شرایط محیط زیست دارد.آموزش های اجتماعی، مشاوره و همکاری در زمینه ی سیستم مدیریتی HSE و عضویت در گروه بین المللی پاکسازی محیط زیست  World clean upبه عنوان عامل اجرایی آن مجموعه در کشور ایران بخشی از فعالیت های این سازمان می باشد.

لطفا در صوریت تمایل نسبت به دریافت اطلاعات بیشتر و یا همکاری با ما در این زمینه از لینک های زیر استفاده نمایید.

 

اخبار
پاکسازی

ایمن شده توسط وب سایت جومینا