خانه نجات ايران

این برنامه توسط سازمان خانه نجات ایران با همکاری سازمان های زیر برگزار شد و گزارش پیش رو مختصر شرح اجرای برنامه بوده و شرایط خاص برنامه در قالب گزارش قابل توصیف نمیباشد .
برای اطلاعات بیشتر جهت خرید این محصول با شماره 22475471 آقای رضوی تماس بگیرید.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: هفته سلامت یکم تا هفتم اردیبهشت ماه امسال با عنوان «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی برای ارتقای عادلانه سلامت» و شعار «ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره» برگزار…

ایمن شده توسط وب سایت جومینا