خانه نجات ايران

برای ثبت نام در دومین همایش تقدیر از برترین های سال HSE نام ، نام خانوادگی ، نام شرکت ،سمت و شماره تماس خود را به آیدی های تلگرام زیر ارسال نمایید. navidalizadeh @ehsan2002@
فعالیت های سال 1395 خانه نجات ایران در زمینه HSE با ارائه مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی جهت بانک خاور میانه آغاز گردیده است.
دوره آموزشیMS - HSE به در خواست اداره بهداشت شمال تهران و توسط همکاری خانه نجات ایران و نماینده شرکت TUV-NORD آلمان در ایران برگزار شد.

ایمن شده توسط وب سایت جومینا