خانه نجات ایران در سال 1386 با محوریت انجام امور امدادی در سطح ملی به عنوان یک سازمان مردم نهاد (غیر سیاسی، غیر انتفاعی و داوطلبانه )در سازمان ملی جوانان با شماره مجوز 3586/090706073 تاسیس و در سال 1389 با رویکرد آموزش امداد و نجات، اجرای مانورها، ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و ایرانگردی و ترویج فعالیت های داوطلبانه تغییر یافت و علاوه بر مجوز فعالیت از وزارت ورزش و جوانان در حال تطبیق مجوز وزارت کشور نیز می باشد و در سال 1399 با توجه به شرایط ویژه سنی ایجاد شده تغییراتی اساسی در ترکیب هیات مدیره را در دستور کار خود قرار داده است.
حضور در حوادث 10 سال اخیر کشور و تلاش برای ایجاد شبکه ملی هماهنگی فعالیت تشکل ها و موسسات خیریه در حوادث و بلایا از مهمترین اقدامات خانه نجات می باشد.
فعالیت های آموزشی و ترویجی و امداد رسانی از اهم فعالیت های این سازمان محسوب می شود.
تاسیس دبیرخانه ترویج کار داوطلبانه در سال 1392 و عضویت در پویش جهانی پاکسازی زمین (word clean up day ) در سال 1393 از اقدامات مهم این سازمان می باشد.

ثبت نام