• شما می‌توانید در گام نخست به عضویت عادی خانه نجات درآمده و از ظرفیت های آموزشی و ترویجی خانه استفاده نمایید، در این بخش داوطلبان و اعضا بدون در نظر گرفتن شرایط علمی و عملیاتی می‌توانند به عضویت خانه درآمده و با پر کردن فرم عضویت به ما ملحق شوند شرایط عمومی عضویت در خانه داشتن حداقل 15 سال سن رعایت قوانین و موازین جاری کشور و تلاش برای انجام کار گروهی و مشارکتی و پرداخت حق عضویت سالیانه می باشد.
  • YYYY slash MM slash DD

ثبت نام